bg
ВАШEТО ЗАПИТВАНЕ
Име и фамилия*
Телефон
e-mail*
Вашето запитване*
Анти-бот:

CREDITCOMPASS.EU

https://creditcompass.eu

бул. Македония 19

София 1606

Телефон: +359 98 8962512

E-mail: admin@creditcompass.eu

ГАМА СОФТ 2003 ООД

ПИБ АД, клон София

IBAN: BG07FINV915010BGN01KBS

BIC: FINVBGSF

ГАМА СОФТ 2003 ООД

София 1606, бул. Македония 19, вх.1, ет.1, ап.3.

ф.д. №2360/2003 г., парт.№ 74774, том 873, рег. І, стр.153, СГС

вписване в АВ 20110126100845

ЕИК 131055907

Регистрация ДДС BG131055907

 

*Сайтът не предоставя кредитни, заемни или каквито и да е финансови услуги и не е субект на правото, регулиращо тези отношения.

© 2017-2023 CREDITCOMPASS.EU amp