Актуален списък на лицензираните банки и
клонове на чуждестранни банки в Република България
към 05.04.2018 г.

Банков сектор

За банков кредит, можете да кандидатствате пред всяка една лицензирана от БНБ банкова институция. Всяка от тях предлага различни финансови услуги. В Република България оперират общо 26 банки, от които 21 са лицензирани в България, а 5 са клонове на чуждестранни банки.

Всяка банка има индивидуални финансови пакети, но общото между тях, е, че са предимно дългосрочни. Като изключение може да се приеме издаването на кредитни карти, където в повечето случаи има гратисни периоди от 30, 45 дни или 90 дни. Потребителските и ипотечни кредити обикновено са за срок 10, 20 или 30 години. При тези кредити от значение е трудов доход, възможно е да има изискване за поръчители или ипотека на имот. Процедурата за разглеждане и отпускане на кредит отнема най-малко седмица, а при допълнителни изисквания за предоставяне на документи или обезпечение, може да продължи и няколко седмици.

Голямото предимство на банковите заеми, е че връщането на сумата за която кандидатствате, може да се разпредели в по-голям период и по този начин, месечните вноски ще бъдат по-малки. Естествено, че това ще е за сметка на по голям разход за лихви през целия период на договора.

Банки, лицензирани в Република България


УниКредит Булбанк АД

Банка УниКредит Булбанк предлага потребителско, жилищно и корпоративно кредитиране, издаване и обслужване на кредитни и дебитни карти, откриване на сметки. През 2016 година УниКредит Булбанк е определена за „Най-добра банка в България“ от международните издания Global Finance и EMEA Finance, „Банка на годината“ от Асоциация Банка на годината, „Най-добра дигитална банка на потребителите“ на Global Finance, банка на иновациите на Forbes България, “Най-добра банка за търговско финансиране“ според Euromoney и др.

Адрес:
пл. Света Неделя № 7
София 1000

Контакт ☎ +359 2 923 2111

 

Банка ДСК EАД

Банка ДСК – Доверието е взаимно! Банката е създадена през 1951 г. като Държавна спестовна каса – единствената влогонабирателна и кредитна институция за населението. С приемане на Закон за преобразуване на ДСК от 15 април 1998 г., който влиза в сила на 30 април 1998 г., ДСК е преобразувана в търговска банка. Лидерската позиция на Банка ДСК в редица сегменти на банковия пазар в България, нейният стремеж към оптимално съчетаване на традиции с постоянно обновление и създаването и поддържането на стандарти в банкирането ежегодно получават заслужено признание, както у нас, така и в чужбина.

Адрес:
ул. Московска № 19
София 1036

Контакт ☎ +359 2 939 1220

 

Обединена българска банка АД

Обединена българска банка е банка с над 20-годишна традиция в качественото банкиране за индивидуални и бизнес клиенти. Учредена през 1992 г. посредством сливането на 22 български регионални търговски банки, Обединена българска банка е първият и най-мащабен консолидационен проект в българския банков сектор.

Адрес:
бул. Витоша, № 89 Б
София 1463

Контакт ☎ +359 2 811 2330

 

Юробанк България АД

„Юробанк България“ АД e юридическото име на Пощенска банка. Тя e петата по активи банка в България, с широка клонова мрежа в цялата страна и значителна клиентска база от граждани, фирми и институции. Пощенска банка има дългосрочен кредитен рейтинг BBB-, стабилна перспектива, потвърден през юни 2018 г. от Българската агенция за кредитен рейтинг (БАКР).

Адрес:
ул. Околовръстен път № 260
София 1766

Контакт ☎ +359 2 8166 000

 

Райфайзенбанк (България) ЕАД

Райфайзенбанк предлага богата гама от банкови продукти и услуги за индивидуални и корпоративни клиенти – кредити, депозити, банкови карти, сметки, преводи и др. Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през юни 1994 г. по българския Закон за банките и кредитното дело, с пълен лиценз за работа в страната и чужбина. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ). РБИ е един от водещите доставчици на корпоративни и инвестиционни банкови услуги в Австрия и водеща универсална банка в Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Адрес:
бул. Никола Вапцаров № 55
София 1407

Контакт ☎ +359 2 91 985 101

 

Сосиете Женерал Експресбанк АД

Банка Societe Generale Експресбанк – Потребителски кредити. Ипотечни кредити. Кредитен калкулатор. Групата Сосиете Женерал Експресбанк е сред седемте най-големи финансови институции в България. В нея влизат банката Сосиете Женерал Експресбанк и нейните дъщерни и асоциирани дружества Sogelease България, Сосиете Женерал Факторинг, Регионален Фонд за градско развитие – фонд мениджър по програма JESSICA на ЕФРР, животозастрахователната компания Sogelife България и компанията за оперативен лизинг и пълно сервизно обслужване АЛД Аутомотив. Заедно със своите 1 600 служители Сосиете Женерал Експресбанк се стреми да предлага на клиентите си достъпни, гъвкави, качествени, иновативни продукти и услуги при изгодни ценови условия.

Адрес:
бул. Владислав Варненчик № 92
Варна 9000

Контакт ☎ +359 52 686 100

 

Алианц Банк България АД

Алианц Банк България АД е част от Алианц груп

Адрес:
бул. Мария Луиза № 79
София 1202

Контакт ☎ +359 2 981 9307

 

Банка Пиреос България АД

Банка Пиреос България е универсална банка, специализирана в корпоративно банкиране, банкиране на дребно, финансови услуги за малки и средни предприятия, капиталови пазари. Банката има дъщерни компании и в други финансови сектори, сред които брокерство на недвижими имоти, проектно финансиране, асет мениджмънт и частно банкиране.

Адрес:
бул. Цариградско шосе № 115 Е, сграда Е
София 1784

Контакт ☎ +359 2 8004 182

 

Ти Би Ай Банк EАД

Независимо къде ще те отведе живота днес, Ти Би Ай Банк предлага банкови заеми и персонални банкови услуги, които да отговорят на изискванията ти. Посетете ни за да научите повече. TBI Bank е напълно лицензирана банка с фокус върху потребителското финансиране и кредитиране на малки и средни предприятия, оперираща в България и Румъния. Ние сме признати за най-печелившата банка в България за 2017г. (Capital K10).

Адрес:
ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54
София 1421

Контакт ☎ +359 2 970 24 10

 

Първа инвестиционна банка АД

Първа инвестиционна банка се стреми да продължи да бъде една от най-добрите банки в България, призната като бързо развиваща се, иновативна, клиентски ориентирана банка, която предлага изключителни продукти и услуги на клиентите си, осигурява отлични възможности за кариера на служителите и е социално ангажирана. Банката ще продължи да развива високотехнологични решения, предоставящи възможности на нейните клиенти да банкират от всяка точка на света и по всяко време.

Адрес:
бул. Драган Цанков № 37
София 1797

Контакт ☎ +359 2 91 001

 

Българо – американска кредитна банка АД

Българо-американска кредитна банка е учредена с решение на Учредителното събрание на акционерите през 1995 г. БАКБ представя първата и единствена в България Виртуална банка BACB Plus. Високотехнологичната платформа предлага на бизнес и индивидуалните клиенти уникални възможности за напълно дистанционно интернет банкиране и управление на финансите на съвременно технологично ниво.

Адрес:
ул. Славянска № 2
София 1000

Контакт ☎ +359 2 9658 358

 

ПроКредит Банк (България) EАД

ПроКредит Банк е ориентирана към развитие търговска банка. Ние предоставяме отлично обслужване както на малките и средните фирми, така и на гражданите, които желаят да спестяват. В своята дейност се придържаме към няколко основни принципа: ценим прозрачността в общуването с клиентите, не насърчаваме потребителското кредитиране, стремим се да минимизираме екологичния си отпечатък и предоставяме само услуги, които се основават както на разбирането за състоянието на конкретния клиент, така и на задълбочен финансов анализ.

Адрес:
бул. Тодор Александров № 26
София 1303

Контакт ☎ +359 2 8135 100

 

Търговска Банка Д АД

Търговска банка Д АД е универсална банка, предлагаща пълен спектър от банкови услуги за фирми и граждани – корпоративно и инвестиционно банкиране, малки и средни предприятия, услуги за физически лица. Банката е основана на 12 март 1999 г. и притежава пълен банков лиценз, издаден от Българската народна банка. Търговска банка Д АД е динамично развиваща се българска банка, специализирана в предлагането на надеждни и гъвкави индивидуални решения на своите клиенти, в съответствие с най-съвременните бизнес стандарти, технологии и банкови практики.

Адрес:
бул. Генерал Тотлебен № 8
София 1606

Контакт ☎ +359 2 935 7171

 

Токуда Банк АД

Токуда Банк АД е учредена на 27 декември 1994 г. като акционерно дружество според Закона за банките и Търговския закон на Р България. Токуда Банк АД има пълен лиценз, който й позволява да извършва в страната и чужбина всички сделки по чл.2 от Закона за кредитните институции. Дейността на банката е в съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба.

Адрес:
ул. Георг Вашингтон № 21
София 1000

Контакт ☎ +359 2 403 7900

 

Инвестбанк АД

Инвестбанк АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите банкови практики.

Адрес:
бул. България № 85
София 1404

Контакт ☎ +359 2 818 6123

 

Централна кооперативна банка АД

Информация за предлаганите финансови продукти и услуги, адреси и телефони на клоновете в страната, кореспонденти и новини. Кредитни калкулатори. Централна Кооперативна Банка АД – Central Cooperative Bank. Към септември 2016 г. Клоновата мрежа на ЦКБ се състои от 47 клона, 211 банкови представителства, 48 ИРМ, 1 международен клон в Кипър.

Адрес:
бул. Цариградско шосе № 87
София 1113

Контакт ☎ +359 2 926 62 66

 

Общинска банка АД

Учредена през април 1996 г. като универсална търговска банка. Общинска банка АД вижда мисията си в качественото и равноправно партньорство с клиентите, с цел удовлетворяване на техните потребности от финансови услуги и продукти. 52 финансови центрове и 29 изнесени работни места в 25 области и 51 населени места в страната.

Адрес:
ул. Врабча № 6
София 1000

Контакт ☎ +359 2 9300 111

 

Българска банка за развитие АД

Българската банка за развитие (ББР) е финансова институция, 99,9% собственост на българската държава. Създадена е през 1999 г. като Насърчителна банка, като основен фокус в дейността й е подкрепата за малките и средни предприятия. ББР е сред четирите банки с най-висок кредитен рейтинг у нас: “BBB” със стабилна перспектива от международната рейтингова агенция Fitch. Това е единствената българска банка, която, освен директно финансиране, предоставя ресурс и чрез други кредитни институции. ББР е най-добре позиционираната банка в страната за привличане на средства от международни партньори. Нейни дъщерни дружества са Националният гаранционен фонд, който издава гаранции по банкови заеми за реалния сектор, и Микрофинансиращата институция ДЖОБС, която предоставя финансиране на микро и малки компании.

Адрес:
ул. Дякон Игнатий № 1
София 1000

Контакт ☎ +359 2 9 306 333

 

Интернешънъл Асет Банк АД

Интернешънъл Асет Банк АД е основана на 13 декември 1989 година, като оттогава се стреми да бъде динамична и иновативна универсална институция, която предлага цялостни финансови решения, в съчетание с гъвкав подход и с помощта на съвременни технологични нововъведения, в унисон с най-добрите европейски практики.

Адрес:
бул. Тодор Александров № 81-83
София 1303

Контакт ☎ +359 2 8120 234

 

Тексим Банк АД

ТЕКСИМ БАНК е една от първите действащи към момента частни банки в България, учредена през 1992 г. от повече от 4 000 акционери. Благодарение на дългогодишния си опит и богата история, Банката познава изискванията на националния пазар и предлага съвременни банкови услуги, като непрестанно развива продуктовата си гама, с цел да отговори на динамичните изисквания на пазара.

Адрес:
бул. Тодор Александров № 141
София 1309

Контакт ☎ +359 2 903 5501

 

Търговска банка Виктория ЕАД

На 16.07.2018 „Инвестбанк“ АД финализира сделката за ТБ „Виктория“ ЕАД

Адрес:
ул. Лайош Кошут № 4
София 1606

Контакт ☎ +359 2 917 17 17

 

КЪМ НАЧАЛОТО

Клонове на чуждестранни банки в Република България


ИНГ Банк Н.В. – клон София

ING стартира дейността си в България през 1994г. От откриването си, ING Банк изгражда стабилна клиентска база от корпоративни и институционални клиенти. Банката е била награждавана многократно с международни награди, сред които и най-добра банка за депозиране на средства в Централна и Източна Европа. Неколкократно Банката е избирана и за Най-добра чуждестранна банка в България.

Адрес:
бул. България № 49Б, вх. А, ет.7
София 1404

Контакт ☎ +359 2 917 6400

 

Ситибанк Европа АД – клон България

От началото на своето присъствие в България от 1998, Сити предлага широк спектър от корпоративни и инвестиционни услуги на големи български и мултинационални компании, финансови и държавни институции.Финансовите услуги, които ние предлагаме на нашите клиенти са разделени на няколко основни бизнес линии, обхващащи.

Адрес:
бул. Ситняково № 48, офиси Сердика, ет. 10
София 1505

Контакт ☎ +359 2 9175 100

 

БНП Париба С.А. – клон София

Представена в България от 1994 г. насам , BNP Paribas има история на ангажираност да предоставя услуги с добавена стойност на българския пазар. Днес BNP Paribas Group е представена в България от 2006 г. на лицензираната BNP Paribas SA – клон София, застрахователната компания BNP Paribas Cardif и от 2006 г. на потребителската кредитна компания BNP Paribas Personal Finance.

Адрес:
бул. Цар Освободител № 2
София 1000

Контакт ☎ +359 2 9218 640

 

БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. – клон България

Представена в България от 1994 г. насам , BNP Paribas има история на ангажираност да предоставя услуги с добавена стойност на българския пазар. Днес BNP Paribas Group е представена в България от 2006 г. на лицензираната BNP Paribas SA – клон София, застрахователната компания BNP Paribas Cardif и от 2006 г. на потребителската кредитна компания BNP Paribas Personal Finance.

Адрес:
ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 14
София 1766

Контакт ☎ +359 2 9154 100

 

Те–Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ – Клон София

Във България, Зираат Банк обслужва своите клиенти в 4 офиса – Централен офис в София и офиси в градовете Пловдив, Кърджали и Варна. Офисната ни мрежа е на Ваше разположение,. като наред с постоянният ни стремеж за бъдещо разширяване на нашата дейност, да предложим нови продукти и услуги.

Адрес:
ул. Цар Самуил № 87
София 1301

Контакт ☎ +359 2 980 0087

 

КЪМ НАЧАЛОТО

Списъкът е публикуван на страницата на БНБ