Бързи кредити Пловдив


ЛАЙТ КРЕДИТ

Лайт Кредит ООД е със седалище в Пловдив и обслужва цяла България. Ние сме специалисти в предлагането на бизнес и финансови решения – задоволяване на финансовите потребности на малкия и среден бизнес и инвеститорите в цяла България.
Компанията предлага широка гама от бизнес услуги, включително финансиране, факторинг, оборотен капитал, малък бизнес кредит, търговски кредити и краткосрочни заеми.

Регистрационен № BGR00178

ЮЛ: „ЛАЙТ КРЕДИТ“ ООД

Адрес: ПЛОВДИВ 4003, ПОЛЕТ 1

Контакт ☎ +359 88 665 0000

 

РИВА КРЕДИТ

„Рива Кредит“ ООД е дружество вписано в регистъра на кредитните институции, притежава Удостоверение № BGR00326 издадено от Българска народна банка и развива дейност в сферата на потребителското кредитиране. Регистрирано е като администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Политиката ни е да предложим на нашите клиенти бързо, професионално обслужване при максимална коректност и прозрачност на условията при отпускането на кредити. Желанието ни е да Ви спестим време и да избегнете попълването на излишни документи за кандидатстване, защото причината да потърсите нашите услуги е спешната нужда от пари или изникнали непредвидени от вас ситуации, които очакват бързо решение.

Регистрационен № BGR00326

ЮЛ: „РИВА КРЕДИТ“ ООД

Адрес: ПЛОВДИВ 4003, УЛ. ПОРТО ЛАГОС № 47, ЕТ. 5

Контакт ☎ +359 32 60 14 20

 

АГРИОН ФИНАНС

За земеделските производители компанията предлага нова услуга – кредит и лизинг при изгодни условия с минимална документация и изключителна бързина на администриране, както и с максимален размер на обезпечението. Независимо дали се нуждаете от средства, за да се подготвите за предстоящия земеделски сезон, искате да купите земя или да модернизирате производството си, Агрион е насреща да Ви подкрепи.

Регистрационен № BGR00362

ЮЛ: „АГРИОН ФИНАНС“ ЕАД

Адрес: ПЛОВДИВ 4003, ГР.ПЛОВДИВ, БУЛ.“ДУНАВ“ 5

Контакт ☎ +359 800 111 66

 

ЛАЙТ КРЕДИТ

Лайт Кредит ООД е със седалище в Пловдив и обслужва цяла България. Ние сме специалисти в предлагането на бизнес и финансови решения – задоволяване на финансовите потребности на малкия и среден бизнес и инвеститорите в цяла България.
Компанията предлага широка гама от бизнес услуги, включително финансиране, факторинг, оборотен капитал, малък бизнес кредит, търговски кредити и краткосрочни заеми.

Регистрационен № BGR00396

ЮЛ: „ЛАЙТ ФИНАНСИ“ ООД

Адрес: ПЛОВДИВ 4000, УЛ.“ПОЛЕТ“№1

Контакт ☎ +359 888650000

 

СИ ФИНАНСИ

СИ ФИНАНСИ е една от първите небанкови финансови институции в България, създадена през 2008г. Компанията има за цел да осигури професионални услуги под формата на консултации и отпускане на бързи фирмени заеми, бизнес кредити, микрокредитиране, финансов лизинг, обратен лизинг, финансиране на проекти по програми на ЕС, заеми за придобиване на вземания, осигуряване на инвестиционен и оборотен капитал за земеделски производители.

Регистрационен № BGR00023

ЮЛ: „СИ ФИНАНСИ ГРУП“ ЕООД

Адрес: ПЛОВДИВ 4000, ПЛОВДИВ-СЕВЕР №64А

Контакт ☎ +359 32233009

 

ФИНАНСОВА КЪЩА „КРИСТИ“

„КРИСТИ“ ЕООД е финансова институция специализирана в областта на кредитиране на физически и юридически лица.
Предлагаме достъпен лизинг за всички видове активи: недвижими имоти, леки автомобили-нови и втора употреба, оборудване и др. Извършваме покупка на вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, и поемане на риска от събирането на тези вземания(Факторинг). Работим с гъвкави схеми за усвояване и погасяване на задълженията. Широка гама на възможните обезпечения по ползваните заеми – ипотека, залог върху активи, земеделска земя и др.

Регистрационен № BGR00040

ЮЛ: „ФИНАНСОВА КЪЩА КРИСТИ“ ЕООД

Адрес: ПЛОВДИВ 4003, УЛ. „ПОБЕДА“ 21, СЕКЦИЯ С3, БЛ. 3102, ЕТ.1

Контакт ☎ +359 879 01 72 06

 

КЪМ НАЧАЛОТО