Бързи кредити София


АЙКАРТ

Кредитни карти iCard, Кредитна карта – online кандидатстване за кредитна карта iCard. Сравнение на кредитни карти. Пазаруване онлайн online с кредитна карта. Плащания с кредитни карти.

Регистрационен № BGR00004

ЮЛ: „АЙКАРТ КРЕДИТ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1407, БУЛ. ДЖЕЙМС БАУЧЕР 76А, ЕТ. 8

Контакт ☎ +359 700 13 444

 

ЛОГОС-ТМ

“Финансова къща Логос-ТМ” АД е финансова институция, която работи на вътрешните и международни финансови пазари вече от 25 години. Ние финансираме, управляваме и консултираме бизнес проекти на широк кръг български и международни клиенти.

Регистрационен № BGR00005

ЮЛ: „ФИНАНСОВА КЪЩА ЛОГОС-ТМ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1463, Р-Н ТРИАДИЦА, БУЛ. ВИТОША № 94, ЕТ.2

Контакт ☎ +359 700 700 20

 

ИЗИ КРЕДИТ (EASY CREDIT)

„Изи Асет Мениджмънт” АД или Изи Кредит (Easy Credit), както е по-известна чрез търговското си наименование, е основана през 2005 г. и е абсолютен лидер в България в небанковите потребителски кредити, отпускани в дома на клиента.

Регистрационен № BGR00009

ЮЛ: „ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1324, Ж.К. „ЛЮЛИН 7“, БУЛ. „ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ“ № 28, АТЦ СИЛВЪР ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ОФИС 40-46

Контакт ☎ +359 700 18 100

 

КРЕДИБЪЛ АД

Кредибъл АД е финансова институция с основен предмет на дейност предоставяне на заеми на физически и юридически лица.

Регистрационен № BGR00012

ЮЛ: „КРЕДИБЪЛ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1000, УЛ. БУДАПЕЩА 13, ЕТ. 1, АП. 1

Контакт ☎ +359 888758965

 

ЕВРОЛИЗИНГ-МО ЕООД

“Евролизинг – МО”ЕООД е учредена през 2001 год. в София. Регистрирана е в БНБ като финасова институция. Основната дейност е лизингови продажби от магазините на Техномаркет в страната: София, Пловдив, Стара Загора, Варна и Бургас, Карлово, Враца, Плевен, Сливен и Хасково. Ние работим със служители на военни формирования на Министерство на отбраната , служби и управления на Министерство на вътрешните работи и Министерство на правосъдието.

Регистрационен № BGR00013

ЮЛ: „ЕВРОЛИЗИНГ-МО“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1632, Ж.К.ОВЧА КУПЕЛ БЛ.414 ВХ.В ЕТ.7 АП.16

Контакт ☎ +359 2 971 20 87

 

ФАКТОР И.Н. АД

ФАКТОР И.Н. АД е финансова институция регистрирана през 1997 година. От 2000-та година единствен представител на парични преводи MoneyGram за България за НБФИ. Днес Ви предлагаме финансови услуги в повече от 800 офиса в страната.

Регистрационен № BGR00028

ЮЛ: „ФАКТОР И.Н.“ АД

Адрес: СОФИЯ 1504, БУЛ. ЯНКО САКЪЗОВ № 3, ЕТ. 2, АП. 2

Контакт ☎ +359 700 17 412

 

HAPPYCREDIT

happycredit.bg е търговска марка на „Интернешънъл Саламанка Капитал“ ООД, ( International Salamanca Capital Ltd. ) дружество с ЕИК: 200604885, вписано в регистъра на Финансовите Институции към Българска Народна Банка под номер BGR:0036.

Регистрационен № BGR00036

ЮЛ: „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ САЛАМАНКА КАПИТАЛ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1324, ГР. СОФИЯ, Ж.К. ЛЮЛИН, БЛ. 963,ЕТ. 1,ОФИС 11

Контакт ☎ +359 877999960

 

PFB CREDIT

Пърсънъл Файнанс България АД е небанкова финансова институция, създадена в началото на 2008 г. от екип с няколкогодишен опит на висши мениджърски позиции в сферата на микрокредитирането. Специализирани сме в отпускането на малки и бързи кредити PFB Credit™. Централното управление на компанията се намира в град София. То ръководи и координира дейността на териториалните офиси, взима крайното решение по исканията за бързи кредити, без да работи директно с клиенти. Основната дейност по обслужване на клиенти се осъществява от териториалните офиси.

Регистрационен № BGR00049

ЮЛ: „ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНАНС БЪЛГАРИЯ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1715, ЖК. МЛАДОСТ 4, БЛ. 468, ВХ. 3, ЕТ. 9, АП. 80

Контакт ☎ +359 893 32 27 18

 

CREDISSIMO

Credissimo е динамична високотехнологична компания и е една от най-бързо развиващите се FinTech /ФинТек/ структури в небанковия финансов сектор. Като лидер на пазара за онлайн кредити, компанията ни постоянно налага нови решения, чрез които предоставяме на нашите клиенти възможност за краткосрочно финансиране. Като високотехнологична компания, се стремим постоянно да разработваме и внедряваме иновативни услуги, адекватни на бързо развиващия се дигитален свят.

Регистрационен № BGR00050

ЮЛ: „КРЕДИСИМО“ АД

Адрес: СОФИЯ 1463, БУЛ. ВИТОША 146А, ЕТ.4, БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ

Контакт ☎ +359 700 12 0 12

 

ПЕЙНЕТИКС (предишно наименование Кредибул ЕАД)

Пейнетикс АД (предишно наименование Кредибул ЕАД) е небанкова финансова и платежна институция, която присъства на пазара на финансови услуги от 2005г. Компанията ще продължи да предлага своите продукти за потребителско финансиране и кредитни карти на българския пазар под бранда Кредибул, както и досега е познат сред своите лоялни клиенти, като продължава да разраства дейността на Пейнетикс в други бизнес линии.

Регистрационен № BGR00054

ЮЛ: „ПЕЙНЕТИКС“ АД

Адрес: СОФИЯ 1407, БУЛ. „ДЖЕЙМС БАУЧЕР“ № 76А, ЕТ. ПАРТЕР

Контакт ☎ +359 700 12 207

 

ФЕРАТУМ

„Фератум България“ ЕООД е част от международната кредитна компания Ferratum Group и е първата компанията в България, която отпуска бързи заеми, като кандидатстването се извършва онлайн в интернет. Компанията оперира с финландски капитал. Под името „Фератум” в момента се предлага услугата „Бърз заем” и в други страни в Европа: Финландия, Швеция, Литва, Латвия, Словакия, Холандия, Испания и др., както и в Нова Зеландия и Сингапур. Компанията обслужва 25 пазара към настоящия момент.

Регистрационен № BGR00055

ЮЛ: „ФЕРАТУМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1700, УЛ. „ПРОФ. ГЕОРГИ БРАДИСТИЛОВ“ № 4, ЕТ. 2

Контакт ☎ +359 700 11088

 

СОЖЕЛИЗ БЪЛГАРИЯ

Сожелиз България е дъщерно лизингово дружество на Societe Generale Експресбанк и част от Societe Generale Group, която има дългогодишен опит в предлагането на лизингови продукти и услуги. Чрез своите дружества SG Equipment Finance и ALD Automotive групата е призната за водещ лизингодател, с управлявани активи за над 22 милиарда евро и повече от 100 представителства в над 25 държави в Европа, Австралия, Китай и САЩ. От създаването си през 2005 год. Сожелиз е надежден партньор, който уважава интересите и финансовите нужди на своите клиенти и им предлага иновативни решения, използвайки познанията на Групата за финансиранe при условията на финансов и оперативен лизинг.

Регистрационен № BGR00070

ЮЛ: „СОЖЕЛИЗ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1303, БУЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ № 73, ЕТ. 3

Контакт ☎ +359 2 937 04 55

 

ФЛАГ

Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД е създаден на основание Разпореждане № 4 на Министерския съвет на Република България от 7 март 2007 г. като инструмент на държавната политика за регионално развитие.

Регистрационен № BGR00072

ЮЛ: „ФОНД ЗА ОРГАНИТЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ -ФЛАГ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1202, РАЙОН „ОБОРИЩЕ“, УЛ. „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 17-19

Контакт ☎ +359 2 988 23 10

 

МИКРОФОНД

Дружеството предлага бизнес кредити с фиксирана лихва за стартиращ бизнес, земеделски кредити и микрокредити за бизнес чрез мрежа от 12 офиса в цяла България.
Клиентите на дружеството са стартиращи, микро и малки предприятия и земеделски производители в селските райони и малките градове.

Регистрационен № BGR00077

ЮЛ: „МИКРОФОНД“ АД

Адрес: СОФИЯ 1202, УЛ.“СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 118-120, ЕТ.1, АП.2.2

Контакт ☎ +359 2 8137 800

 

ЕВРОЛИЙЗ

„ Лизингова компания Евролийз ” ООД е учредена през 1999 г. Регистрирана в Търговският регистър на Р. България под ЕИК 127077876.
Основният капитал на фирмата е 1 000 000 лева. Лицензирана от БНБ като финансова институция през 2009 г. Администратор е на лични данни.Дружеството се управлява и представлява от Даниел Димитров. За осемнадесетте години от основаването си „Лизингова компания Евролийз” ООД е изградила ясни правила и професионален екип и е открила офиси в градовете Шумен, Нови пазар, Разград, Исперих и Търговище.

Регистрационен № BGR00078

ЮЛ: „ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ ЕВРОЛИЙЗ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1164, БУЛ.ХР.СМИРНЕНСКИ 74-76 ЕТ.6 АП.13

Контакт ☎ +359 885 74 74 79

 

ОББ ИНТЕРЛИЙЗ

ОББ Интерлийз ЕАД е водеща българска лизингова компания, част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп.
ОББ Интерлийз осигурява на своите клиенти професионално обслужване, обезпечено с ефективни интернет и мобилни технологии, както и клонова мрежа, позволяваща регистрация на превозните средства във всички големи градове в страната.

Регистрационен № BGR00085

ЮЛ: „ОББ ИНТЕРЛИЙЗ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1040, РАЙОН МЛАДОСТ БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 135А

Контакт ☎ +359 800 12 666

 

УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ

Корпоративната политика на компанията е насочена към създаване на финансиране от ново поколение чрез високо качество на обслужване и иновативни решения.
Основната ни цел е да осъществяваме идеите на нашите клиенти и партньори по съвременен, бърз и удобен начин. Стремим се да помагаме на клиентите ни да поемат отговорни финансови решения, да предлагаме най-подходящия продукт по най-прозрачния начин.
Репутацията ни се гради върху доверие, отговорност и високо качество на работата.

Регистрационен № BGR00089

ЮЛ: „УНИКРЕДИТ КЪНСЮМЪР ФАЙНЕНСИНГ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1303, УЛ. ГЮЕШЕВО, № 14

Контакт ☎ +359 700 15 600

 

УСТОИ

Мисията на УСТОИ е да предостави финансови възможности на малкия бизнес в България да реализира своите идеи на изгодна цена и това да доведе до повишаване на неговите доходи.
Визията на УСТОИ е дружеството да се развива като един от основните три кредитора на организирания малък бизнес в България.

Регистрационен № BGR00098

ЮЛ: „УСТОИ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1000, УЛ. ХРИСТО БЕЛЧЕВ №10, ВХ. А, ЕТ.1, АП.3

Контакт ☎ +359 700 17 005

 

КРЕДИ ЙЕС

Креди Йес ООД е лицензирана в БНБ, съгласно действащото законодателство, финансова институция с опит в кредитирането от 2009-та година насам. Дружеството е регистриран администратор на лични данни.
Ние предоставяме бързи и удобни кредити на гъвкави за Вас вноски при прозрачни условия.
Гаранция за нашата работа дават всички клиенти, които ползват многократно продуктите ни.

Регистрационен № BGR00106

ЮЛ: „КРЕДИ ЙЕС“ ООД

Адрес: ХАСКОВО 6300, УЛ. ЛОЗАРСКА 12

Контакт ☎ +359 700 890 55

 

БМ ЛИЗИНГ

БМ Лизинг предлага персонално разработено за Вас лизинг финансиране на нови и употребявани луксозни автомобили, оборудване, специализирани транспортни средства и недвижими имоти на стойност до 1,000,000 евро (без ДДС). Гордеем се с високото ниво на обслужване за най-взискателните си клиенти, като намираме гъвкави решения, отговарящи на очакванията им, дори и при нестандартни ситуации.

Регистрационен № BGR00109

ЮЛ: „БМ ЛИЗИНГ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1303, БУЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ №109-115, БИЗНЕС СГРАДА ТАО

Контакт ☎ +359 2 942 99 11

 

И АР БИ ЛИЗИНГ

И Ар Би Лизинг ЕАД (бивше EFG Лизинг) е лизинговата компания на Юробанк и Еф Джи България АД. „И АР БИ ЛИЗИНГ” ЕАД – лизинговото дружество на Юробанк в България – е преобразувано чрез отделяне на част от дейността му в ново дружество, като същевременно се запазва и „И АР БИ ЛИЗИНГ” ЕАД. Името на новото дружество е „И АР БИ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ” ЕАД

Регистрационен № BGR00114

ЮЛ: „И АР БИ ЛИЗИНГ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1766, УЛ. ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ 260

Контакт ☎ +359 700 141 41

 

МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП

Предимството на „Маршал кредит груп ” пред другите подобни по дейност финансови институции е, че ние предлагаме изключително индивидуален подход към всеки наш клиент при анализа и взeмането на решение за кредитиране. Изготвяме гъвкави схеми на работа и бърза процедура при вземането на решения, без излишна бюрокрация и допълнителни документи при кандидатстване.

Регистрационен № BGR00116

ЮЛ: „МАРШАЛ КРЕДИТ ГРУП“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1612, УЛ. ЦЕРОВА ГОРА 12, ЕТ. 4, ОФ. 5А

Контакт ☎ +359 2 958 79 91

 

РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ

Дружеството е 100% собственост на Райфайзенбанк (България) ЕАД.
Райфайзен Лизинг България EООД и Райфайзенбанк (България) ЕАД са членове на австрийската финансова група Райфайзен Банк Интернешънъл.
Предметът на дейност е финансов и оперативен лизинг, услуги и търговска дейност, свързани с предоставяне, управление и отдаване на лизинг на движими вещи и недвижими имоти.

Регистрационен № BGR00122

ЮЛ: „РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1407, БУЛ. ЧЕРНИ ВРЪХ №32А, ЕТ.6

Контакт ☎ +359 2 491 91 91

 

Б.Л.ЛИЗИНГ

Дружеството е основано през 2000г. с основен предмет на дейност финансов лизинг. Б.Л.ЛИЗИНГ e акционерно дружество, разполагащо към момента със собствен капитал в размер на 2 758 хил. лева, разпределени в обикновени, поименни, налични акции с право на глас. Дружеството не е издавало акции на приносител или привилегировани такива. Във фокуса на основната дейност на дружеството попадат приоритетно продажбите на финансов лизинг към клиенти, категоризирани като „Малки и Средни Предприятия” на нови автомобили от марките КИА и СУБАРУ, както и лизинг на употребявани автомобили от същите марки.

Регистрационен № BGR00123

ЮЛ: „Б.Л.ЛИЗИНГ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1138, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 144

Контакт ☎ +359 2 862 0639

 

АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ

„Алианц Лизинг България“ АД е универсална лизингова компания със седалище в град София. Дружеството е създадено през 2006 година, с акционери „Алианц България Холдинг“ и ВХО Холдинг ГмбХ и е правоприемник на „Балканстар сървисиз“ ЕООД. Дружеството е част от групата на „Алианц България“, която през 1998 година преминава към германския застрахователен гигант Allianz SE, Мюнхен.

Регистрационен № BGR00130

ЮЛ: „АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1510, УЛ. РЕЗБАРСКА № 5

Контакт ☎ +359 2 948 70 10

 

ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ

Дойче Лизинг България принадлежи към Deutsche Leasing Gruppe, с 2000 и служители в повече от 23 страни по света. Седалището на централата се намира в Bad Homburg v. d. H., Германия. Дойче Лизинг е част от една от най-големите и стабилни финансови организации в света. Глобалното присъствие комбинирано с местните познания и лично отношение на нашите опитни специалисти предоставя на клиентите ни сигурността и финансовата подкрепа, от която имат нужда, за да развиват бизнеса си и да бъдат успешни в днешната икономика.

Регистрационен № BGR00133

ЮЛ: „ДОЙЧЕ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1000, УЛ.КЪРНИГРАДСКА № 13, ЕТ.2

Контакт ☎ +359 2 818 56 70

 

ОББ ФАКТОРИНГ

ОББ Факторинг ЕООД е дружество регистрирано през 2009 година с предмет на дейност факторинг услуги, състоящи се в придобиване на търговски вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, финансиране, събиране на вземания.
Едноличен собственик на дружеството e Обединена Българска Банка АД,част от белгийската банково-застрахователна група KBC Груп.

Регистрационен № BGR00137

ЮЛ: „ОББ ФАКТОРИНГ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1040, УЛ. СВЕТА СОФИЯ 5

Контакт ☎ +359 2 811 2961

 

ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ

Нашите кредитни продукти са с прозрачни лихви и такси, с размери и срокове, които ни позиционират между банките и фирмите за бързи кредити. Ние сме бързи като фирмите за „бързи кредити”, и в същото време кредитите ни се доближават като условия до банковите кредити.

Регистрационен № BGR00139

ЮЛ: „ОВЕРГАЗ КАПИТАЛ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1407, УЛ. ФИЛИП КУТЕВ NO. 5

Контакт ☎ +359 2 4283 500

 

СОФИЯ КОМЕРС

Дружество София Комерс Кредит Груп АД е създадено още през 2006 година. Екипът ни специализира в отпускането на бързи кредити, обезпечени с ипотека, както и на микрокредити без обезпечение за физически и юридически лица.

Регистрационен № BGR00144

ЮЛ: „СОФИЯ КОМЕРС КРЕДИТ ГРУП“ АД

Адрес: СОФИЯ 1172, Ж.К. ДИАНАБАД, УЛ. ВАСИЛ КАЛЧЕВ, БЛ. 58, АП.ОФИС № 6

Контакт ☎ +359 700 11 7 55

 

ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ

Финансова Група Порше България е общото наименование на нашите 3 фирми в България, които предлагат финансови услуги в автомобилния бранш и които са дъщерни дружества на Порше Банк Австрия и с това част от концерна Volkswagen.

Регистрационен № BGR00145

ЮЛ: „ПОРШЕ ЛИЗИНГ БГ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1766, Ж.К. МЛАДОСТ 4, БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ, БЛ. 12, ВХ. А, ЕТ. 2

Контакт ☎ +359 2 489 9100

 

СОФИЯ ЛИЗИНГ

Компанията е специализирана във финансирането на лизинг за закупуването на автомобили, като работи с различни марки и не се ограничава в това отношение. Тя работи както с физически, така и с юридически лица, като условията може да се отличават в известна степен.

Регистрационен № BGR00146

ЮЛ: „ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1839, БУЛ. БОТЕВГРАДСКО ШОСЕ 459

Контакт ☎ +359 2 892 12 19

 

ЕУРАТЕК ФИНАНС

Българо-чешкото дружество Еуратек ООД стартира своята дейност през 1992г. Вече 25 години компанията има успешни продажби на българския пазар като традиционно е в топ пет на автомобилни фирми с най-високи продажби.

Регистрационен № BGR00147

ЮЛ: „ЕУРАТЕК ФИНАНС“ АД

Адрес: СОФИЯ 1303, ЖК.ЗОНА Б-5, БЛ. 6, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 121

Контакт ☎ +359 2 913700

 

ЕВРОЛИЙЗ АУТО

Eurolease Auto е член на Българската асоциация за лизинг. Една от основните ни мисии е да насърчаваме лоялната конкуренция и добрите практики на лизинговия пазар в страната.

Регистрационен № BGR00150

ЮЛ: „ЕВРОЛИЙЗ АУТО“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1592, БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 43, ЕТ. 5

Контакт ☎ +359 700 16 555

 

ПРОФИ КРЕДИТ

Ние, от ПРОФИ КРЕДИТ България, сме част от международната финансова група Профиреал Груп, която освен в България, оперира и в още четири страни в Средна и Източна Европа – Чехия, Словакия, Полша и Русия. От 2017 година групата разшири дейността си и в Югоизточна Азия – Филипини.
Като част от международна финансова група, ние се развиваме изключително динамично, предлагайки бързи кредити за физически лица, както и специализирани заеми за бизнеса.
Дейността на дружеството ни в България е разпределена в 65 офиса, с които покриваме почти цялата територия на страната. Разполагаме с над 600 кредитни експерти, които са готови да посетят клиента в удобно за него време и място, за да му помогнат да избере най-изгодния за него кредит.

Регистрационен № BGR00166

ЮЛ: „ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1404, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 49, БЛ. 53Е, ВХ. В, ЕТ. 7.

Контакт ☎ +359 700 17 011

 

ФИНАНС ЛИЗИНГ

„Финанс Лизинг“ EAД е компания, която налага високи стандарти в сектора на лизинговите услуги. Компанията е регистрирана финансова институция в регистъра на небанковите финансови институции, поддържан от Българска Народна Банка под регистрационен номер № BGR 00167“. Екипът ни от специалисти е със съществен опит на лизинговия и кредитен пазар и съумява да предложи индивидуални решения за лизингово финансиране, съобразено с нуждите на всеки лизингополучател. Дружеството ни предлага лизинг на МПС , лизинг на машини и съоръжения, лизинг на недвижими имоти, както и възможността за обратен лизинг (при обратния лизинг доставчикът и лизингополучателят са едно и също лице, което позволява чрез сключване на лизингов договор да се освободят оборотни средства, да се осигурят средства за инвестиции или текущи нужди на лизингополучателя). “Финанс Лизинг” ЕАД урежда всички формалности по закупуването на избрания актив, провежда консултации за най-подходящата застраховка на автомобила, оборудването или недвижимия имот, който ще е предмет на сключения лизингов договор, както и извършва регистрация на лизинговия актив пред компетентните органи. Ние във „Финанс Лизинг” сме убедени, че можем да предложим лизингово решение, което да удовлетвори Вашите нужди и което е съобразено с възможностите Ви за плащане. Лизингът е една от най-модерните и удобни форми на финансиране. Чрез лизинговото финансиране можете да ползвате бързо избрания от Вас актив, без тромави процедури и без излишни условия, които да отнемат от ценното Ви време.

Регистрационен № BGR00167

ЮЛ: „ФИНАНС ЛИЗИНГ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1407, БУЛ. Н.Й.ВАПЦАРОВ №10, ЕТ.3, ОФИС 5

Контакт ☎ +359 2 8661966

 

“ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ” – МИКС ЛИЗИНГ

“Лизингова компания” АД е небанкова универсална лизингова компания, създадена през 1996 г., със седалище и адрес на управление в град София. 100% от акционерите са български физически и юридически лица.

Регистрационен № BGR00168

ЮЛ: „ЛИЗИНГОВА КОМПАНИЯ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1113, УЛ. ФР. Ж. КЮРИ 20, ЕТ.8

Контакт ☎ +359 2 9630580

 

CASHBOX

Ние предлагаме прозрачна процедура, ясно и достъпно излагане на всички разходи, лоялно и открито отношение. От теб очакваме същото отговорно отношение към поетия финансов ангажимент.

Регистрационен № BGR00172

ЮЛ: „ЗИ-МЕТРИКС“ АД

Адрес: СОФИЯ 1527, ОБЛАСТ СОФИЯ, ОБЩИНА СТОЛИЧНА, РАЙОН ОБОРИЩЕ, УЛ. АНГИСТА NO 6, ЕТ. 4, ОФИС 4

Контакт ☎ +359 700 11 118

 

ДИ БИ ЛИЗИНГ

Компанията се реализира на финансовия пазар, предлагайки на своите потребители широка гама от възможности в областта на лизинга. Съществуват различни решения за закупуване на лизинг огромно разнообразие от стоки и услуги, стига клиентите да могат да си позволят погасяването на своите задължения след това.

Регистрационен № BGR00174

ЮЛ: „ДИ БИ ЛИЗИНГ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1618, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 58 ВХ. С ЕТ. 4 ОФИС 14

Контакт ☎ +359 2 958 7557

 

КРЕДИЛЕНД

„Кредиленд” е финансова институция, с основна дейност изразяваща се в отпускане на бързи потребителски кредити.
Дружеството е регистрирано в БНБ като небанкова финансова институция и в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни.

Регистрационен № BGR00176

ЮЛ: „КРЕДИЛЕНД“ ЕООД

Адрес: СЛИВЕН 8800, БУЛ. ПАНАЙОТ ХИТОВ №14, ЕТ.2

Контакт ☎ +359 700 20 700

 

ЛИЗИНГ ФИНАНС

Благодарение на натрупания опит през годините и на професионалния подход към своите клиенти „Лизинг Финанс“ ЕАД се е утвърдил като едно от водещите лизингови дружества на финансовия пазар в страната. Като член на Българска асоциация за лизинг (БАЛ) „Лизинг Финанс“ ЕАД активно участва в развитието на лизинговия бизнес климат и съдейства за повишаване доверието към лизинговите компании от страна на настоящите и бъдещите им клиенти.

Регистрационен № BGR00181

ЮЛ: „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1000, УЛ. „Г.С. РАКОВСКИ“ № 103

Контакт ☎ +359 2 451 01 74

 

КРЕДИТЕКС

„Кредитекс & ХипоКредит” е небанка (non-bank) и е част от групата на „Ти Би Ай Файненшъл Сървисиз”. Отпускаме до 25-годишни кредити от 10 хил. до 1 млн. евро срещу ипотека върху недвижим имот. Имаме офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас и представители във всички по-големи градове на страната. Над 2/3 от отпуснатите от нас заеми са за малкия и средния бизнес, без ограничение в целта.

Регистрационен № BGR00188

ЮЛ: „КРЕДИТЕКС ООД“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1113, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ БЛ.14-ПАРТЕР

Контакт ☎ +359 700 1 79 79

 

ДСК ЛИЗИНГ

ДСК Лизинг АД е специализирано лизингово дружество, учредено през април 2005г. като част от унгарската финансова група ОТП – най-голямата банка в Унгария и една от най-големите и солидно развиващи се финансови групировки в Централна и Източна Европа. Ние сме една от водещите компании в бранша, защото разбираме нуждите на нашите клиенти и предоставяме гъвкаво и достъпно финансиране за закупуване на транспортни средства, производствени машини и оборудване, строителна и земеделска техника. Натрупания опит през годините ни дава възможност постоянно да се развиваме и да предлагаме все по-широк спектър от лизингови схеми, насочени към успешното осъществяване проектите на нашите клиенти и повишаване на тяхната конкурентоспособност на националния и международен пазар.

Регистрационен № BGR00190

ЮЛ: „ДСК ЛИЗИНГ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1303, БУЛ, АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ № 101, МОЛ СОФИЯ, СОФИЯ ТАУЪР, ЕТ. 4

Контакт ☎ +359 700 18 181

 

УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ

УниКредит Лизинг е европейски лидер на финансовия пазар, с постоянно място в челните позиции на класациите. Компанията е част от международната финансова група УниКредит Груп.
Стабилно позиционирана в 19 страни, тя подкрепя бизнеса на своите клиенти на местно и международно ниво. Професионалистите на УниКредит Лизинг помагат както на международни компании, така и на представителите на малкия бизнес да се възползват от възможностите на пазара, предоставяйки им лизингови решения в съответствие с техните специфични потребности.

Регистрационен № BGR00192

ЮЛ: „УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1303, УЛ. ГЮЕШЕВО № 14

Контакт ☎ +359 2 97 65 100

 

БЪЛГАРИЯ ЛИЗИНГ

България Лизинг ЕАД е акционерно дружество, регистрирано в Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията с ЕИК № 201132971. В досегашното си съществуване фирмата сериозно разшири обхвата на своя бизнес и привлече редица водещи финансови институции за свои партньори, което ни позволява да предложим изгодни условия за бизнес на нашите клиенти.
В началния период на своята дейност екипът на дружеството създаде необходимата база за последващо агресивно и в същото време стабилно встъпване на лизинговия пазар. За краткото време от своето създаване дружеството се специализира в областта на лизинговите продажби на МПС, машини и съоръжения, недвижимо имущество и др. на юридически и физически лица.

Регистрационен № BGR00194

ЮЛ: „БЪЛГАРИЯ ЛИЗИНГ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1606, РАЙОН КРАСНО СЕЛО,БУЛ.ГЕН.ТОТЛЕБЕН № 30-32

Контакт ☎ +359 2 818 97 41

 

КРЕДИТНА КЪЩА ЕВРОКОМЕРС

Кредитна къща „Еврокомерс“ ЕООД е дружество, учредено през 2010 г. Финансирането е осигурено от уставния капитал, внесен от акционерите.
Предмет на дейност – предоставяне на кредити на физически и юридически лица за всякакви цели при опростена процедура.

Регистрационен № BGR00209

ЮЛ: „КРЕДИТНА КЪЩА ЕВРОКОМЕРС“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1606, УЛ.ТУНДЖА №3 АП 3 ЕТ 1

Контакт ☎ +359 2 953 25 23

 

МИНИЗАЕМ.БГ

MiniZaem.bg е интернет платформа за предоставяне на бързи, онлайн кредити на физически лица. Създадена от Изи Финанс, услугата Ви дава лесен достъп до финансиране в моменти на необходимост.
Изи Финанс е небанкова финансова институция съгласно удостоверение № BGR000211, издадено от БНБ, регистрирана като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.
Основната ни цел е да направим бързите кредити максимално достъпни, като непрекъснато подобряваме условията им. Стремим се да сме коректни към потребителите ни, да отговаряме с разбиране на техните желания и възможности.

Регистрационен № BGR00211

ЮЛ: „ИЗИ ФИНАНС“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1408, УЛ. БАЛША 17, ОФИС 1

Контакт ☎ +359 700 100 76

 

НЕТКРЕДИТ

При непредвидена ситуация и спешна нужда от пари, НетКредит е тук и вече има кой да ти помогне. НетКредит е модерният начин за отпускане на кредити. Най-бързата и удобна съвременна услуга за онлайн микрокредитиране. НетКредит се превърна в най-разпознаваемата марка за бързи кредити и само за няколко години успя да помогне на много от вас.
Кандидатстването за НетКредит е изключително лесно и достъпно от всяко населено място в България. Всичко, от което имаш нужда, е компютър и достъп до интернет. Без да губиш излишно време, без излишни документи и без нужда от електронен подпис. НетКредит ти предлага Кредит до 500 лв. или Кредит на вноски изцяло по интернет – с лесно подаване на заявката и одобрение до минути.
Единственото условие за получаване на НетКредит е да си на възраст между 18 и 65 години и да работиш. Избери вида на кредита, сумата и срока. Попълни личните си данни и въведи кода за потвърждение, който ще ти изпратим. Това е всичко! Без хартиени договори и посещение в офис. Ако заявката ти е одобрена, ще ти изпратим парите по кредита за минути. Можеш да ги изтеглиш от банковата си сметка, от банкомат или от каса на EasyPay.

Регистрационен № BGR00213

ЮЛ: „НЕТКРЕДИТ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1756, УЛ.ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ 3 /ЛИТЕКС ТАУЪР/, ЕТ.10

Контакт ☎ +359 700 160 20

 

КРЕДИХЕЛП

Кредихелп ООД е небанкова финансова институция предоставяща бързи парични заеми на физически лица с доказан и недоказан доход. Кредихелп ООД има разрешително от БНБ като финансова институция с решение №BGR00214 от 2010 година и e регистрирана като администратор на лични данни съгласно с решение №293379. С появата си на българския пазар компанията стартира с персонал от 40 служители и 4 офиса на територията на гр. София. Постепенно през годините семейството на Кредихелп се увеличава , за крако време малката компания Кредихелп се превръща в компания със сериозно прсъствие и национално покритие. Към края на 2016г. разкритите офиси са 54 в 39 града, а броя на служителите възлиза на повече от 950. Съгласно закона за защита на личните данни. Притежаваме SSL сертификат, който гарантира сигурност на цялата информация, която ни предоставяте онлайн. Предлагаме бърз кредит от 100 до 5000 лв. Нашият стремеж е да сме гъвкави и адаптивни към Вашите нужди и затова сме единствената компания, която предлага всички опции за кандидатстване и контакт с клиентите ни – бърз кредит в офис, бърз кредит онлайн, бърз кредит с лично посещение в дома или на удобно за вас място, или по телефона. Отпускането на кредитите става в рамките на няколко минути при подадена заявка за онлайн бърз кредит през уеб страницата ни или за няколко часа при посещение в наш офис или след среща с наш Кредитен Консултант.

Регистрационен № BGR00214

ЮЛ: „КРЕДИХЕЛП“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1336, РАЙОН ЛЮЛИН 6, БУЛ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ №21, ЕТ.4, ОФИС 13

Контакт ☎ +359 700 15 250

 

ФИНАНС ДИРЕКТ

Финанс Директ АД е учредено на 01.11.2010 г. като финансова небанкова институция регистрирана в БНБ под номер BGR00223. Основният предмет на дейност на дружеството е кредитиране, отпускане на заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства, както и с всяка друга дейност, незабранена със закона.

Регистрационен № BGR00223

ЮЛ: „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1000, УЛ. „КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ № 4

Контакт ☎ +359 2 810 00 28

 

МИКРОФИНАНСИРАЩАТА ИНСТИТУЦИЯ „ДЖОБС“ 

Микрофинансиращата институция „Джобс“ е създадена през 2010 година като част от Групата на ББР. Основната й цел е да улеснява достъпа до финансиране на микро- и малки предприятия, земеделски производители, самонаети лица, занаятчии и др., които развиват или стартират бизнес на територията на страната. Чрез МФИ „Джобс“ създаваме условия за успешно развитие на микро- бизнеса, използвайки ефективни модели и практики в сферата на микрофинансирането.

Регистрационен № BGR00230

ЮЛ: „МИКРОФИНАНСИРАЩА ИНСТИТУЦИЯ ДЖОБС“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1000, РАЙОН СРЕДЕЦ, УЛ. ДЯКОН ИГНАТИЙ № 1

Контакт ☎ +359 888912535

 

МАКС КРЕДИТ

Макс Кредит е изцяло българска компания за потребителско, небанково кредитиране и пълноправен член на Асоциацията за отговорно небанково кредитиране. Създадохме компанията през 2012 година и за няколко години на пазара на финансовите услуги, ние успяхме да изградим 26 офиса в страната и спечелихме хиляди клиенти, оценили високия ни стандарт на услуги и обслужване.

Регистрационен № BGR00250

ЮЛ: „БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1113, УЛ. НЕЗАБРАВКА №25, ЕТ.5

Контакт ☎ +359 700 10 410

 

МАКРОАДВАНС

МакроАдванс АД е акционерно дружество, създадено през 2010 г., регистрирано като финансова институция в Българска Народна Банка през 2011 г. и вписано като администратор на лични данни в регистъра, воден от Комисията за защита на лични данни през 2010 г. Дружеството е специализирано в дейността по изкупуване и управление на вземания, а притежаваното от „Макроадванс“ АД търговско дружество „Макроадванс Дет Мениджмънт“ ЕООД е с основен предмет на дейност събиране на вземания.

Регистрационен № BGR00260

ЮЛ: „МАКРОАДВАНС“ АД

Адрес: СОФИЯ 1000, УЛ.“Г.С.РАКОВСКИ“ 147 АП.14

Контакт ☎ +359 700 450 12

 

ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС

Финанс секюрити груп АД е дружество специализирано в управление на дялови участия. През годините активно се придобиваха и продаваха дружества специализирани във финансовия, автомобилния и спомагателен застрахователен сектор. В заложената дългосрочна бизнес стратегията на Групата, дейността е основно фокусирана в управление на дружествата от Групата, както и продължаване на търсене на изгодни инвестиции в закупуване на нови дялове в дружества в насока лизингова или авто-дилърска дейност. При управление на дружествата основна цел продължава да бъде повишаване на финансовият им резултат и подобряване на ликвидността им. Приоритет в управлението е създадените пазарни позиции да бъдат задържани и разширявани, при повишаване на рентабилността и качеството на предлаганите услуги.

Регистрационен № BGR00262

ЮЛ: „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1000, УЛ. ВРАБЧА 8

Контакт ☎ +359 2 932 7100

 

ВИВА КРЕДИТ

Ние сме Вива Кредит – една от водещите небанкови финансови институции в България.
Вярваме в нашите клиенти и нашите служители. Убедени сме, че тайната на успешния бизнес е в отношението към тях. Разработваме всички наши продукти и процеси с една единствена цел – да бъдат точно това, от което клиентите ни имат нужда. Държим на бързината и лекотата, но най-вече държим те да вървят ръка за ръка с финансова услуга на световно ниво.

Регистрационен № BGR00277

ЮЛ: „ВИВА КРЕДИТ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1324, Ж.К. ЛЮЛИН 7, БУЛ. ДЖАВАХАРЛАЛ НЕРУ NO 28, БЛ. АТЦ „СИЛВЪР ЦЕНТЪР“, ЕТ. 2, ОФИС 73Г

Контакт ☎ +359 700 45 245

 

МИКРО КРЕДИТ

„Микро Кредит” АД е вписана в Регистъра на финансовите институции на БНБ по чл. 3а от ЗКИ под № BGR00279 съгласно Заповед БНБ-76513/14.08.2015г. Компанията предлага бърза, лесна и достъпна финансова помощ чрез заеми и финансови услуги на индивидуални потребители и на малкия и среден бизнес. Компанията фокусира своите ресурси в четири основни продукта CrediNet, CrediHome, CrediGo и CrediTrade, които се предлагат онлайн и в националната й търговска мрежа от 70 локални офиса и над 1000 кредитни консултанта.

Регистрационен № BGR00279

ЮЛ: „МИКРО КРЕДИТ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1784, БУЛ. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ № 137, ЕТ. 3

Контакт ☎ +359 700 14 200

 

КРЕДИТ ИНС

„КРЕДИТ ИНС“ ООД е търговско дружество регистрирано, като финансова институция по смисъла на чл. 3, ал. 1 т.3 от Закона за кредитните институции. Дружеството притежава удостоверение от Българска народна банка (БНБ) с No BG R00288, както и удостоверение No 360363 за АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ воден към регистъра към Комисията за защита на личните данни.
Основната дейност на „КРЕДИТ ИНС“ ООД е отпускане на краткосрочни потребителски заеми със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства. Целта ни е постигането на бързо популяризиране в областта на кредитирането и допринасяне за социалното развитие на клиентите ни давайки възможност на икономически активни хора да подобрят живота си.

Регистрационен № BGR00288

ЮЛ: „КРЕДИТ ИНС“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1612, БУЛ. ЦАР БОРИС III, № 19, ВХ. В, ЕТ.1, АП.6

Контакт ☎ +359 700 20 121

 

БЕ ПЛЮС

„Бе Плюс“ ООД е финансова институция по смисъла на чл.3 от Закона за кредитните институции (ЗКИ), вписана в регистъра на Българска народна банка с регистриран капитал от 1 000 000 лева.
Дружеството предоставя заеми на физически и юридически лица, без ограничение в целите на кредитирането, при опростена и бърза процедура за отпускане.
Предоставяме детайлна информация относно необходимите документи, които се изискват за отпускането на заем.

Регистрационен № BGR00292

ЮЛ: „БЕ ПЛЮС“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1408, УЛ.“ДИМИТЪР МАНОВ“ № 19-21

Контакт ☎ +359 2 988 50 32

 

СИС КРЕДИТ

Сис Кредит е микрофинансираща институция, предлагаща кредити до 50000лв. и експертни съвети на своите клиенти- стартиращи компании, микро и малки предприятия и земеделски производители, желаещи да развият своята бизнес идея или имащи нужда от оборотни средства. Сис кредит предлага и финансиране до 30000лв. на физически лица, които искат да рефинансират бързи заеми или да покрият текущи разходи.

Регистрационен № BGR00297

ЮЛ: „СИС КРЕДИТ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1000, УЛ. Г. С. РАКОВСКИ 140, ЕТ. 4

Контакт ☎ +359 2 980 16 19

 

SMILECREDIT

Ние сме финансова институция, вписана под № BGR00298 в регистъра на финансовите институции, воден от Българска Народна Банка. Това ни дава възможност да предоставяме кредити, но по нов начин – лесно, бързо и от разстояние.
Ние сме само Онлайн. Без офиси, будки или гишета, пред които да се редиш. При нас взимаш кредит бързо, дискретно и удобно, когато пожелаеш, където и да се намираш.

Регистрационен № BGR00298

ЮЛ: „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД

Адрес: СОФИЯ 1303, БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 84-86, БИЗНЕС ЦЕНТЪР УРБАН МОДЕЛ (URBAN MODEL), ЕТ. 12

Контакт ☎ +359 700 180 38

 

ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ

ЕЛАНА Агрокредит предлага кредитиране на земеделски производители за покупка на земеделска земя чрез финансов лизинг. Това е първото дружество, специализирано във финансов лизинг за земеделска земя. В перспектива компанията ще предлага възможности за финансиране и на други проекти – за напояване, за покупка на машини и други.

Регистрационен № BGR00299

ЮЛ: „ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1000, УЛ.“КУЗМАН ШАПКАРЕВ“ № 4

Контакт ☎ +359 2 8100092

 

КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ

Кеш Кредит е високотехнологична небанкова финансова институция, която предлага светкавични микрокредити от 100 до 2000 лв. само срещу лична карта с одобрение до 6 минути. Това е най-бързото одобрение, предлагано в момента на пазара на кредити в България. Кеш Кредит е надлежно вписана в регистъра на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции, поддържан от Българската народна банка.

Регистрационен № BGR00310

ЮЛ: „КЕШ КРЕДИТ МОБАЙЛ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1309, РАЙОН Р-Н ИЛИНДЕН, Ж.К. „ЗАХАРНА ФАБРИКА“, УЛ. „КУКУШ“ № 7, ВХ. БИЗНЕС ЦЕНТЪР „ЕЛЕКТРОН“, ЕТ. 3

Контакт ☎ +359 800 200 88

 

VIVUS

Vivus е търговска марка на „4финанс“ ЕООД. Условията ни са сред най-атрактивните на пазара. Всеки български гражданин може да кандидатства за първи кредит в размер до 400 лева за срок до 30 дни. Просто попълни искане за кредит на www.vivus.bg и вземи парите без да ставаш от компютъра!
Всички искания за кредит са обект на оценка на риска и финансовото състояние на кандидата. При одобрение парите се превеждат директно на банковата сметка на клиента.

Регистрационен № BGR00313

ЮЛ: „4ФИНАНС“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1700, УЛ. НИКОЛА ГАБРОВСКИ 79, ЕТ.2

Контакт ☎ +359 700 45010

 

КРЕДИТ КОМЕРС

Кредит Комерс АД се базира на принципите на частното банкиране – индивидуален подход към клиентите и предоставяне на кредити и други финансови услуги, които са професионално издържани и своевременни. При нас няма излишна бюрокрация, тежки процедури и безкрайни запитвания до клиентите.

Регистрационен № BGR00314

ЮЛ: „КРЕДИТ КОМЕРС“ АД

Адрес: СОФИЯ 1700, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ , БУЛ. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ 24А

Контакт ☎ +359 700 10566

 

КРЕДИТ ПЛЮС

Отпускане на кредити на физически и юридически лица при улеснена процедура и предлагане на ясни и конкретни условия.
При възникване на вземания, които по една или друга причина не можете да си съберете ние можем да Ви помогнем./
В какво се осъществява нашата помощ:

Регистрационен № BGR00315

ЮЛ: „КРЕДИТ ПЛЮС“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1404, РАЙОН „ТРИАДИЦА“, БУЛ. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ NO 100, БЛ. 22, ВХ. Б, ЕТ. 7, АП. 12

Контакт ☎ +359 700 20 721

 

СИТИ КЕШ

Първият офис на СИТИ КЕШ бе открит в гр. София. Поради големия клиентски интерес последва разкриването на още пет офиса в столицата и във всички областни градове на южна България. Благодарение на уникалните продукти и професионалния подход още в рамките на първата година СИТИ КЕШ се доказа като най-бързо развиващата се компания в бранша, с покритие за периода в тридесет града на страната. В края на 2017г. вече има представителства в над 75 града на територията на цяла България.

Регистрационен № BGR00316

ЮЛ: „СИТИ КЕШ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1000, ГР. СОФИЯ, УЛ. СЛАВЯНСКА, № 29, ЕТ. 7

Контакт ☎ +359 700 4 6000

 

ЕОС МАТРИКС

Ние се грижим за Вашето финансово бъдеще: в целия свят, без граници. Ние управляваме Вашите вземания по начин, който е подходящ за Вас и Вашите просрочили клиенти. Защото знаем, че те са Ваши бъдещи партньори. Ние предлагаме печеливши и за двете страни решения, които оптимизират управлението на паричния поток. Така Вие имате възможност да се концентрирате върху това, в което сте най-добри: Вашата основна стопанска дейност. Добре ли звучи? Свържете се с нас.

Регистрационен № BGR00328

ЮЛ: „ЕОС МАТРИКС“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1766, УЛ.РАЧО ПЕТКОВ КАЗАНДЖИЯТА 6

Контакт ☎ +359 2 9760800

 

РЕКРЕДИТ

Рекредит ООД е водеща финансова институция, специализирана в отпускането на потребителски кредити с изключително изгодни и разнообразни условия към своите клиенти.
Предимство на Рекредит е в изграждането на дългосрочни отношения, чрез предоставянето на отлични индивидуални условия към своите служители и клиенти.

Регистрационен № BGR00329

ЮЛ: „РЕКРЕДИТ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1750, РАЙОН МЛАДОСТ 1, БУЛ. АНДРЕЙ ЛЯПЧЕВ №34, ЕТ.4, ОФИС 14

Контакт ☎ +359 700 10 922

 

БЯЛА КАРТА

Чрез Бяла Карта търсим и успяваме да намерим индивидуално работещо решение дори и за по-рисков профил потребители. Хора, които са управлявали лошо кредитното си минало или по стечение на обстоятелствата в момента на кандидатстване разполагат с недостатъчни доходи. Комбинация от събитя и факти, която ограничава потребителите до подобен вид финансов инструмент и възможността на тези хора да получат кредитна карта от обслужващата ги банка.

Регистрационен № BGR00332

ЮЛ: „АКСЕС ФАЙНАНС“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1408, РАЙОН ТРИАДИЦА, Ж.К. ИВАН ВАЗОВ, УЛ. БАЛША № 1, БЛОК 9, ЕТ.2

Контакт ☎ +359 700 20 140

 

Д ЛИЗИНГ

Търговска банка Д АД е основана на 12 март 1999 г. и притежава пълен банков лиценз за работа в страната и чужбина, издаден от Българската народна банка. Д Банк е динамично развиваща се българска банка, специализирана в предлагането на надеждни и гъвкави индивидуални решения на своите клиенти, в съответствие с най-съвременните бизнес стандарти, технологии и банкови практики.

Регистрационен № BGR00335

ЮЛ: „Д ЛИЗИНГ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1606, РАЙОН КРАСНО СЕЛО, БУЛ. ГЕН. ТОТЛЕБЕН 8

Контакт ☎ +359 700 40 400

 

БАКБ ФАЙНЕНС

БАКБ Файненс ЕАД е специализирано лизингово дружество на Българо-американската кредитна банка и се радва на голям интерес от страна на потребителите. Широката гама от продукти в областта на финансирането, както и изгодните условия за това, неизменно привличат доста голям интерес.

Регистрационен № BGR00336

ЮЛ: „БАКБ ФАЙНЕНС“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1000, УЛ. СЛАВЯНСКА № 2

Контакт ☎ +359 700 14488

 

МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ

„Мост Финанс Мениджмънт”АД е специализирано дружество за управление и изкупуване на вземания. От създаването си дружеството насочва своята дейност към консултации и намиране на решения за ефективно управление на необслужвани вземания на банки, небанкови финансови институции, телекомуникационни компании и комунални дружества. Прилагайки индивидуален подход и грижа, целта ни е да спомогнем за изграждането на стабилни и дългосрочни партньорства между нашите клиенти и техните контрагенти.

Регистрационен № BGR00339

ЮЛ: „МОСТ ФИНАНС МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1505, БУЛ.“СИТНЯКОВО“ № 23

Контакт ☎ +359 2 9600123

 

ЛЕННО

Финансирането се предоставя от Ленно АД, с ЕИК 203217465, дружество, вписано като финансова институция в Регистъра по чл.3a, ал.1 от Закона за кредитните институции с регистрация № BGR00341, воден от Българска народна банка.
Инвестиционните услуги се предоставят от ИП Ленно Глобъл Адвайзъри АД, с ЕИК 103277217, с лиценз № РГ-03-188, издаден от Комисията за финансов надзор за извършване на дейности и услуги като инвестиционен посредник и регистрационен агент.

Регистрационен № BGR00341

ЮЛ: „ЛЕННО“ АД

Адрес: СОФИЯ 1000, ЦУМ, БУЛ. МАРИЯ ЛУИЗА № 2, ЕТАЖ 5

Контакт ☎ +359 700 42 442

 

АЛФИА

Алфиа АД е динамично развиваща се финансова институция, специализираща във финансов лизинг на леки и товарни превозни средства. Основана през 2011 година Алфиа прелага ексклузивни решения за фирми и физически лица. Независимо дали се нуждаете от гъвкав и атрактивен лизинг за Вашата фирма или личен автомобил, ние сме насреща.

Регистрационен № BGR00342

ЮЛ: „АЛФИА“ АД

Адрес: СОФИЯ 1000, БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 109

Контакт ☎ +359 2 9805182

 

КРЕДИТ ГАРАНТ

Кредит гарант БГ ООД е финансова институция, вписана в регистъра на Българска народна банка под рег. № BGR00343. Дружеството е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.
Кредит гарант БГ ООД издава гаранции, които могат да послужат като обезпечение по договори за кредит.

Регистрационен № BGR00343

ЮЛ: „КРЕДИТ ГАРАНТ БГ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1756, УЛ.ЛЪЧЕЗАР СТАНЧЕВ 3 (ЛИТЕКС ТАУЪР), ЕТ. 11

Контакт ☎ +359 2 448 58 09

 

ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС

Ние сме небанкова, финансова институция, регистрирана в БНБ и сме част от групата на Мениджмънт Файненшъл Груп АД (MFG) – най-големият холдинг в небанковия финансов сектор в България. Започнахме дейността си през 2015г. и само за три години подкрепихме над 2 000 малки търговски обекта и фирми в цялата страна.

Регистрационен № BGR00344

ЮЛ: „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД

Адрес: СОФИЯ 1324, ГР. СОФИЯ, РАЙОН ЛЮЛИН, Ж.К. ЛЮЛИН БЛ. 778 ЕТ. 3 АП. 18

Контакт ☎ +359 700 20033

 

АЙ ТРЪСТ

Гарантиране на рискови кредити. Ай Тръст ЕООД е компания предлагаща гаранции и обезпечения на кредитоискатели. Нашата мисия е да облекчим физическите и юридическите лица, когато имат нужда от финансиране като им помогнем да реализират плановете и идеите си.

Регистрационен № BGR00346

ЮЛ: „АЙ ТРЪСТ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1463, БУЛ. ВИТОША 146, СГРАДА А, ЕТ.4, БИЗНЕС ЦЕНТЪР БЪЛГАРИЯ

 

„АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“

Агенция за контрол на просрочени задължения ЕООД е финансова институция, регистрирана в БНБ, с основен предмет на дейност „Придобивания на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг)“ по чл.2, ал.2, т.12 от ЗКИ и развива дейността си в сферата на събиране на просрочени вземания.

Регистрационен № BGR00349

ЮЛ: „АГЕНЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1527, ГР. СОФИЯ,БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 114,EТАЖ МЕЦАНИН

Контакт ☎ +359 2 444 10 10

 

КРЕДИМОЛ

CrediMall е небанкова финансова институция, регистрирана в БНБ под номер BGR00352, създадена от амбициозен екип. Целта на компанията е прозрачно и отговорно кредитиране.

Регистрационен № BGR00352

ЮЛ: „КРЕДИМОЛ“ ООД

Адрес: ЛЕТНИЦА 5570, УЛ. ЦАР КАЛОЯН NO 7

Контакт ☎ +359 895805700

 

АСВ

Агенция за събиране на вземания ЕАД (АСВ) е динамично развиваща се компания, която има зад себе си богат опит в изкупуването и управлението на вземания в България и Румъния.
Дружеството е регистрирано като финансова институция в Българската Народна Банка, член е на Асоциацията на Колекторските Агенции в България и е сертифициран администратор на лични данни от Комисията за Защита на Лични Данни. Ние работим, отговаряйки на всички законови изисквания и спазвайки висок стандарт и етични норми.
От Юни 2016 година Агенция за събиране на вземания ЕАД е част от норвежката компания B2Holding. Холдингът има развити операции в 23 държави, още три офиса, разположени в Люксембург, Австрия, Холандия и един централен офис в Осло.

Регистрационен № BGR00353

ЮЛ: „АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1335, БУЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ № 25, ОФИС СГРАДА ЛАБИРИНТ, ЕТ. 2, ОФИС 4

Контакт ☎ +359 700 45 600

 

ХЕЛП КРЕДИТ

„Хелп Кредит“ АД е финансова институция в България. Дружеството се цели в пазара на микрокредити и претендира да е един от лидерите на пазара. Дружеството е регистрирано като Администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

Регистрационен № BGR00354

ЮЛ: „ХЕЛП КРЕДИТ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1700, УЛ. ПЪСТЪР СВЯТ 23 А

Контакт ☎ +359 700 20 444

 

КРЕДИТ ТАЙМ

„Кредит Тайм“ ЕООД е небанкова финансова институция с разнообразно продуктово портфолио, вписана под номер BGR0355 в Регистъра на БНБ. „Кредит Тайм“ ЕООД е Администратор на лични данни. Екипът на „Кредит Тайм“ ЕООД се състои от професионалисти с дълъг стаж и опит в областта на потребителското кредитиране. Дружеството предлага кредити за суми от 100 до 3000 лв. Условията по кредитите са: различна срочност с възможност за седмично, 14 дневно или месечно изплащане на кредита. Най-атрактивният бърз заем на пазара. Можете да кандидатствате за суми до 3000 лв.

Регистрационен № BGR00355

ЮЛ: „КРЕДИТ ТАЙМ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1750, ГР. СОФИЯ, МЛАДОСТ 1, УЛ. „ДИМИТЪР МОЛЛОВ“ № 16

Контакт ☎ +359 700 19 979

 

ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ

Ние сме водеща компания за събиране на вземания в България и имаме дълга и успешна история в тази сфера. Предоставяме интегрирани и иновативни решения, които обслужват бизнеса в почти всеки сектор на икономиката и предлагаме пълен спектър от услуги по събиране, управление и изкупуване на вземания.

Регистрационен № BGR00357

ЮЛ: „ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1407, УЛ. „ХЕНРИК ИБСЕН“ № 15, ЕТ. 6-7

Контакт ☎ +359 2 439 0477

 

KLEAR

Повечето от нас са работили във финансовата индустрия, където сме били свидетели на стремеж за трупане на все по-големи печалби, без грижа за потребителите.
Където хората, които взимат кредит, плащат висока лихва, а онези, които доверяват спестяванията си, получават нищожна доходност. Неясните условия и скритите такси са обичайна практика.

Регистрационен № BGR00368

ЮЛ: „КЛИЪР ЛЕНДИНГ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1407, БУЛ. НИКОЛА ВАПЦАРОВ № 53 ЕТ. 3

Контакт ☎ +359 700 20 071

 

ПРОФИТ ЕКСПЕРТ

Профит Експерт (Профит Експерт ЕООД) е небанкова финансова институция, вписана в регистъра на финансовите институции към БНБ под номер BGR00180, предоставяща бързи парични заеми на физически лица. С Профит Експерт получавате коректно професионално обслужване и персонално отношение.

Регистрационен № BGR00369

ЮЛ: „ПРОФИТ ЕКСПЕРТ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1000, ВАСИЛ ЛЕВСКИ 7 АП.1

Контакт ☎ +359 892479178

 

ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ

Ние от „Директ Кредит България” ЕООД вярваме, че достъпът до финансиране не може да е привилегия на определен кръг от хора. Ние смятаме, че щом един клиент има възможности и желание за развитие или инвестиране, то тогава той трябва да бъде подпомогнат. Подхождаме индивидуално към вашите нужди и изисквания. Стремим се да ви помагаме при сбъдването на вашите мечти и идеи като ви осигуряваме достъпен и бърз начин за финансиране.

Регистрационен № BGR00371

ЮЛ: „ДИРЕКТ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1000, УЛ.“ДОБРУДЖА“ № 15, ЕТ.2, АП.4

Контакт ☎ +359 896746323

 

МОЯТ КРЕДИТ

MyCredit е бързо развиваща се небанкова финансова институция, основана през 2016г., регистрирана в Българската Народна Банка с регистрационен № BGR00374, специализирана в предоставянето на финансови услуги.
Създадохме My Credit с идеята, че да получиш финансова помощ за непредвидени разходи не трябва да е обвързано с безброй документи, редене по гишета и часове, изгубени в чакане. Работата на нашия екип се основава на три принципа – прозрачност, достъпност и отговорност.
Ние предлагаме заеми до 5000 лв без обезпечение и до 200 000 с обезпечение. Всеки наш клиент получава подробна информация за кредита под формата на Стандартен европейски формуляр (СЕФ). Всички условия на кредита са описани ясно и точно в договора за кредит. Лихвеният процент е фиксиран за целия период на договора.
Можете да кандидатствате за кредит в нашите офиси, разположени на територията на гр.София или оналйн, чрез нашият сайт.

Регистрационен № BGR00374

ЮЛ: „МОЯТ КРЕДИТ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1404, БУЛ.БЪЛГАРИЯ 51,ВХ.В ЕТ.3 АП.С4

Контакт ☎ +359 700 19 110

 

МЕДЛИЙЗ

МедЛийз АД е небанкова финансова институция. Стартът на компанията е финансово обезпечен от продажба на българска компания с многогодишен опит в IT сектора. Екипът на МедЛийз АД се състои от специалисти в различни сфери, профилирани в банковото дело, IT индустрията и дистрибуцията на медицински продукти. Основавайки се на този опит и обединявайки познанията си, ние се стремим да предлагаме финансова услуга, която е конкурентна на банковите предложения и съобразена със специфичните изискванията на клиентите в сферата на здравеопазването. Опитът, натрупан в различни бизнес сфери, ни позволява да предложим максимално достъпни и гъвкави условия, и да отговаряме пълноценно на нуждите на нашите клиенти.

Регистрационен № BGR00378

ЮЛ: „МЕДЛИЙЗ“ АД

Адрес: СОФИЯ 1421, КВ. ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. СВЕТИ НАУМ 3, ЕТ. 2, ОФИС N2

Контакт ☎ +359 700 20 840

 

МОГО

Мого България е част от групата на Mogo Finance. Компанията предлага услугите „лизинг за покупка на автомобил“ и „обратен лизинг на автомобил“ за всички марки и модели, без ограничение за възрастта на автомобила, при ясни условия и дълъг срок на изплащане.
Ние ценим високо Вашата социална и финансова стабилност, затова сме въвели най-съвременните модели за разглеждане и оценка на клиенти. Това ни позволява да правим бърза оценка на кредитоспособността на кандидатите, да определяме пазарната стойност на автомобилите и да предоставяме най-подходящите решения за финансиране.

Регистрационен № BGR00379

ЮЛ: „МОГО БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

Адрес: СОФИЯ 1113, УЛ. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ, 12, ЕТ. 2, ОФИС 3

Контакт ☎ +359 700 35 009

 

CREDISSIMO СУПЕР

С цел да предоставим на нашите клиенти възможност да се възползват от усвояване на по-големи суми, създадохме специализиран продукт за обратен лизинг. Credissimo Супер предоставя възможност за финансиране на сума до 30 000 лв., върната на равни месечни вноски в срок от 6 до 48 месеца.“Кредисимо Супер“ АД е дружество, вписано в Регистъра на финансовите институции по член 3а от Закона за кредитните институции, воден от Българска народна банка под номер BGR00385. Компанията е собственост на лидера в онлайн кредитирането и една от най-бързо развиващите се ФинТек структури в страната – „Кредисимо“ АД, позната с търговската марка Credissimo.

Регистрационен № BGR00385

ЮЛ: „КРЕДИСИМО СУПЕР“ АД

Адрес: СОФИЯ 1463, БУЛ.“ВИТОША“146А, БИЗНЕС ЦЕНТЪР „БЪЛГАРИЯ“

Контакт ☎ +359 700 20 501

 

ТОНИ КОНСУЛТ

Тони Консулт е фирма, която е регистрирана и оперира под номер BGR00386. Тя развива своята дейност в небанковия финансов сектор, с което се оказва на едно от най-висококонкурентните полета на изява в страната. Компанията, обаче, се радва на постоянно нарастваща популярност, което затвърждава нейната сериозна репутация сред все по-голям брой потребители.

Регистрационен № BGR00386

ЮЛ: „ТОНИ КОНСУЛТ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1172, ЖК.ДИАНАБАД, УЛ. НИКОЛАЙ ХАЙТОВ № 34, ЕТ.9, ОФИС 26;

Контакт ☎ +359 2 868 35 70

 

BESTCREDIT

BestCredit е услуга на „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД. “БЕСТ ФАЙНЕНС“ е динамична високотехнологична небанкова финансова институция, която предлага бързи кредити от 200 до 2000 лв. само срещу лична карта. Основната цел на компанията е да предоставя на своите клиенти финансовите продукти, от които имат нужда, в точния момент, при най-добрите условия.

Регистрационен № BGR00392

ЮЛ: „БЕСТ ФАЙНЕНС“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1404, Ж.К. „МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ“, КОМПЛ. „БОКАР“ № 35, ПАРТЕР

Контакт ☎ +359 700 911 19

 

AMIGO LEASING

Ние сме AMIGO LEASING! Съществуваме отскоро, но всъщност ни има отдавна. Ние сме част от икономическата група на Еврохолд България. Част сме от голямо семейство с дългогодишна експертиза в автомобилната индустрия и финансовия лизинг. През 2018 г. открихме нова мисия, зад която си струва да застанем.

Регистрационен № BGR00395

ЮЛ: „АМИГО ЛИЗИНГ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1592, БУЛ. ХРИСТОФОР КОЛУМБ 43

Контакт ☎ +359 700 91170

 

ПРОСПЕКТ КАПИТАЛ

Мениджмънт Файненшъл Груп (MFG) е дружество, което обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели.
Като част от холдинговата структура на Мениджмънт Файненшъл Груп (MFG) Проспект Капитал АД е логичното продължение на финансовите услуги на холдинга за юридически лица в размер до 1 000 000 лв.

Регистрационен № BGR00397

ЮЛ: „ПРОСПЕКТ КАПИТАЛ“ ЕАД

Адрес: СОФИЯ 1000, РАЙОН ТРИАДИЦА, БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 28, ЕТ. 3

Контакт ☎ +359 700 40 711

 

ТЕРРА КРЕДИТ

„Терра Кредит“ ООД („Терра Кредит“) е финансова институция по смисъла на чл. 3 от Закона за кредитните институции, вписана в регистъра на Българска Народна Банка и извършваща дейност по отпускане на потребителски кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

Регистрационен № BGR00001

ЮЛ: „ТЕРРА КРЕДИТ“ ООД

Адрес: СОФИЯ 1421, КВ.ЛОЗЕНЕЦ, БУЛ.АРСЕНАЛСКИ 11, ЕТ.8, АП.12

Контакт ☎ +359 700 17 787

 

КЪМ НАЧАЛОТО